Varm-pulverpresses glasbor - det sublime glasbor.

Fremstilling af glasbor eller andre produkter baseret på pulverpresning og sintring har været kendt i mange år. De seneste år har teknologien dog vundet langt større udbredelse og er blevet mere raffineret end tidligere.
Sintring kan kort beskrives som en termisk aktiveret diffusionsproces.
Den finder sted ved at presse et pulver (her diamantpulver) bestående af bitte små metalkorn tæt sammen i et lukket presseværktøj, indtil pulveret når den ønskede geometri og tæthed. Selve presningen finder sted uden tilførsel af varme. Herved fremkommer et såkaldt ”grønt” emne, hvilket indebærer, at det ser ud som det færdige emne. Blot har det dårligere mekaniske egenskaber. Materialet kan - populært sagt - pulveriseres som en kiks.
Først herefter følger selve sintringen. Det er en varmebehandling, som typisk finder sted i en stor gennemløbs ovn med beskyttelsesatmosfære. Via et bånd passerer emnet forskellige zoner i ovnen. Hvis det emne, som skal bearbejdes, er af jern eller stål, vil temperaturen under sintringen sædvanligvis nå op på 1120 grader. Da denne temperatur er langt under stålets smeltningspunkt, vil emnet forblive intakt. Emnet kommer efter brændingen ud af den anden ende af ovnen - og har stadig bevaret den geometri, som det færdige emne skal have. Samtidig er produktet blevet tilført de ønskede mekaniske egenskaber.
Pulverpresning er en formgivningsmetode, som gør det muligt at seriefremstille komplekse artikler med høj styrke og snævre tolerancer. Samtidig opnås nogle fine overflader.

Pulverpresning
Diamantpulveret presses ved tryk på mellem 4-6 tons/cm2. i et lukket værktøj, hvorved glasboret opnår din geometriske form. Det er her, at glasborets mekaniske egenskaber skabes - faktisk som en overfladebehandling af det underliggende kernebor.


Sintring = varmebehandling.
De rå glasbor gennemgår varmebehandling ved høj temperatur. Undervejs i processen vokser pulverkornene i diamantfluxen sammen med kerneborsemnet i en atomar diffusionsproces, og emnets endelige materialeegenskaber frembringes. De er så at soge blevet til en uadskillellig legering.